หลักในการเลือกห้องเย็น

3 ข้อแนะนำ หลักในการเลือกห้องเย็น

   ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ต้องใช้ห้องเย็นต่าง ๆ ในช่วงเริ่มต้นอาจจะต้องเจอกับความลังเลว่าจะซื้อห้องเย็นสำเร็จรูป หรือจะสร้างห้องเย็นแบบฝังเพื่อเอาไว้ใช้เก็บรักษาสินค้าให้คงสภาพได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น อาจจะเพราะด้วยราคาที่แตกต่างกัน ขนาด และขั้นตอนการสร้าง จึงทำให้ตัดสินใจไม่ได้ มาเปรียบเทียบข้อดี     ข้อเสียและความเหมาะสมระหว่างห้องเย็นสำเร็จรูปและห้องเย็นแบบฝังกันดีกว่า

   ห้องเย็นสำเร็จรูปคือห้องเย็นที่ประกอบมาแล้ว สามารถขนส่งมายังพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งและเริ่มการตัดตั้งได้ทันที

   ข้อจำกัดของห้องเย็นแบบฝัง 

  • ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
  • ราคาสูง ไม่เหมาะกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดเล็ก

   นอกจากจะเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของห้องเย็นแบบต่าง ๆ ไปแล้ว ก็ยังต้องคำนึงถึงการใช้งานตามจริงของธุรกิจด้วย เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกห้องเย็นให้ตรงกับการใช้งานและความต้องการ จะได้ลงทุนอย่างคุ้มค่า และส่งผลดีในระยะยาวนั่นเอง