วิธีการเก็บรักษาเพื่อยืดอายุและความอร่อยของไอศกรีม

วิธีการเก็บรักษาเพื่อยืดอายุความอร่อยของไอศกรีม

    การเก็บรักษาไอศกรีมขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย หากเก็บได้ดีก็สามารถเก็บไอศกรีมได้นานหลายเดือน โดยที่เนื้อไอกรีมยังคงคุณภาพ   อุณหภูมิในการเก็บรักษาไอศกรีมต้องเหมาะสม ทั้งไอศกรีมที่โชว์ให้ลูกค้า และไอศกรีมที่เก็บสต็อก อุณหภูมิที่เหมาะสมซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ผลิตตู้แช่ไอศกรีมแต่ละรายด้วย

  •  สำหรับตู้แช่ไอศกรีมที่ไม่มีระบบทำลายน้ำแข็งอัตโนมัติ ก็ต้องระมัดระวังเรื่องน้ำแข็งที่เกาะผนังตู้ เพราะเกล็ดน้ำแข็งเหล่านี้มีโอกาสที่จะตกลงไปในเนื้อไอศกรีม ทำให้เนื้อไอศกรีมมีเกล็ดน้ำแข็งผสมอยู่ ทำให้เนื้อสัมผัสไม่นุ่มละเอียด
  •  ควรปิดฝากล่องไอศกรีมทุกครั้ง และควรเช็ดไอน้ำที่บริเวณฝาให้แห้งสนิท ป้องกันการเกิดผลึกน้ำแข็ง
  •  กรณีร้านจำหน่ายไอศกรีม หากหน้าไอศกรีมแห้ง ซึ่งจะออกลักษณะเหนียวเล็กน้อย เนื่องจากไอศกรีมพบอากาศในขณะเปิดปิดตู้ ก็ควรใช้ช้อนขูดหน้าเหนียวเล็กน้อยทิ้งไป วิธีการป้องกันก็ควรมีฝาถาดปิดเมื่อปิดร้าน
  •  หากสังเกตในเนื้อไอศกรีมมีเกล็ดน้ำแข็งเล็ก ๆ ผสมอยู่ พยายามตักออก อย่าผสมเคล้าไปกับไอศกรีมอีก เพราะจะทำให้ไอศกรีมมีเนื้อสัมผัสที่ไม่อร่อยค่ะ
  •   อุณหภูมิการเก็บไอศกรีมก็มีความสำคัญ หากเราเก็บสต๊อกควรเก็บที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า -18 องศา
  •  ไม่ควรแช่สิ่งของในตู้แย็นแน่นเกินไป เพราะทำให้ความเย็นกระจายไม่ทั่วถึง
  •  ไม่ควรเก็บไอศกรีมรวมกับวัตถุดิบอาหารที่มีกลิ่นแรง เพราะไอศกรีมสามารถดูดกลิ่นได้
  •  ไอศกรีมที่ละลายเป็นน้ำแล้ว ไม่ควรนำไปแช่แข็งใหม่ เพราะเนื้อสัมผัสจะไม่เนียนนุ่มเหมือนเดิมและอาจเกิดแบคทีเรียในไอศกรีมได้