แอพพลิเคชั่นห้องเย็น
แอพพลิเคชั่นห้องเย็น

การเพิ่มอุปกรณ์IoTเข้าสู่แอพพลิเคชั่น

เหตุใดจึงต้องระบุแลตติจูดและลองจิจูด?

  – เพราะว่าเรามีระบบมอนิเตอร์คอยดูแลห้องเย็นของท่านในกรณีที่ห้องเย็นของท่านมีปัญหา ช่างของเราสามารถเข้าไปซ่อมแซมห้องเย็นของท่านได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงทีจากการระบุตำแหน่งของท่าน