ถ้าไม่เคยมีห้องเย็นต้องรู้อะไรบ้าง

5 สิ่งที่ต้องคำนึงก่อนตัดสินใจลงทุนกับห้องเย็นสำเร็จรูป

    ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าห้องเย็นสำเร็จรูปกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารในปัจจุบันนี้ไปแล้ว เพราะสินค้าวัตถุดิบอาหารต่าง ๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแช่เย็นเพื่อยืดอายุและรักษาคุณภาพสินค้าให้สดใหม่ไว้ตลอด มีผู้ประกอบการหลายท่านกำลังเริ่มคิดที่จะมีห้องเย็นไว้ใช้งานเช่นกัน เพราะธุรกิจเริ่มโต ระบบการจัดเก็บสินค้าแบบตู้แช่ที่เคยมีเริ่มไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป แต่ก่อนที่คุณจะลงทุนกับห้องเย็น มี 5 สิ่งที่คุณต้องคำนึงก่อนตัดสินใจลงทุนเพื่อไม่ให้การลงนั้นผิดพลาด จะมีอะไรบ้างนั้นมาติดตามกัน

  1. ประเภทสินค้าที่จะนำมาแช่เย็น

    คุณต้องศึกษาและทำความเข้าใจก่อนว่าห้องเย็นสำเร็จรูปมีกี่ประเภท และชนิดสินค้าที่จะนำมาแช่เก็บนั้นเหมาะสมกับห้องเย็นแบบไหน เพราะสินค้าแต่ละประเภทก็อาจจะต้องมีการเก็บควบคุมในอุณหภูมิที่แตกต่างกันไป อย่างถ้าสินค้าของคุณเป็นผักผลไม้ที่จะกระจายสู่ตลาดภายในประเทศ ก็ให้เลือกห้องแบบ Chill Room ที่สามารถรักษาควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 4 ถึง -5 องศาเซลเซียสได้ หรืออย่างสินค้าผักผลไม้เหมือนกันแต่เป็นธุรกิจส่งออกขนาดใหญ่ที่ต้องการมาตรฐานของสินค้าที่สูง ก็อาจจะต้องขยับไปเป็นห้องประเภท Fumigation Room หรือห้องแช่แข็งรมยา ซึ่งห้องแบบนี้ก็จะมีการออกแบบพิเศษเพื่อป้องกันการรั่วไหลของเคมีรมยาได้ดี เป็นต้น

  1. ขนาดห้องและปริมาณสินค้าที่จะแช่เก็บ

     ต้องดูว่าปริมาณสินค้าที่จะนำมาเก็บนั้นมีมากน้อยเพียงใด ขนาดห้องเย็นที่เลือกไว้เพียงพอสำหรับการเก็บหรือไม่ หรือว่าขนาดห้องเย็นที่เลือกไว้ใหญ่เกินไป ตรงนี้ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมสอดคล้องกัน เพราะถ้าสินค้าเยอะแต่มีห้องขนาดไม่ใหญ่มาก แม้จะสามารถเก็บสินค้าได้หมดแต่การควบคุมอุณหภูมิอาจจะทำได้ยาก หากสินค้าแน่นเกินไปก็จะทำให้ระบบทำความเย็นของห้องต้องทำงานหนักขึ้น แบบนี้ก็อาจทำให้เกิดการกินไฟที่มากขึ้นได้ และเช่นกันถ้าเลือกทำห้องเย็นขนาดใหญ่ไว้ก่อน แต่สินค้าที่นำมาเก็บจริงมีไม่ถึงครึ่งของขนาดห้อง แบบนี้ก็จะเป็นการสิ้นเปลืองต้นทุนโดยใช่เหตุ ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกขนาดห้องและปริมาณสินค้าที่จะแช่เก็บให้สอดคล้องกัน

  1. ลักษณะพื้นที่และการระบายอากาศ

    พื้นที่ในการวางห้องเย็นก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่มองข้ามไม่ได้เลย คุณควรจะต้องวางแผนและจัดเตรียมพื้นที่ให้ดีว่าตำแหน่งของห้องเย็นควรจะวางหรือติดตั้งตรงไหน โดยปกติแล้วลักษณะพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการทำห้องเย็นก็คือ พื้นที่โล่ง มีเพดานหรือหลังคาสูง พื้นเรียบและมีความแข็งมากพอที่จะรองรับน้ำหนักสินค้า หากเป็นพื้นที่โล่งแจ้ง ก็ควรจะมีการติดตั้งหลังคาสูงเพิ่มเพื่อกันแดดกันฝน การวางในที่โล่งนั้นก็เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเคลื่อนย้ายลำเลียงสินค้า เพราะบางครั้งถ้าเคลื่อนย้ายสินค้าจำนวนมากอาจต้องใช้รถ Forklift หากพื้นที่จัดวางแคบเกินไปก็จะทำให้รถเข้ามาขนย้ายไม่สะดวก นอกจากนั้นแล้วเรื่องของพื้นที่ยังสัมพันธ์กับเรื่องของระบบระบายอากาศ หากอยู่ในที่โล่งแจ้งและอากาศร้อนมากห้องเย็นก็จะกินไฟ หรือถ้ามีการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้า-ออกบ่อย และตำแหน่งห้องอยู่ในที่อับระบายอากาศไม่ดี บางทีก็อาจทำให้มีกลิ่นไม่พึงประสงค์เข้าไปในห้องเย็นทำให้สินค้าเกิดความเสียหายได้ ตรงนี้จึงต้องเลือกและวางแผนให้ดี

  1. วิธีการและรูปแบบการเก็บสินค้า

    ต้องพิจารณาด้วยว่ารูปแบบการเก็บสินค้าในห้องเย็นสำเร็จรูปเป็นอย่างไร จะเก็บสินค้าไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่อง จะเก็บสินค้าไว้บนพาเลท หรือจะเก็บสินค้าไว้บนชั้นวางสินค้าที่มีเตรียมไว้แล้ว เพราะวิธีการหรือรูปแบบการเก็บสินค้าเป็นหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยให้คุณสามารถคำนวณขนาดของห้องเย็น พื้นที่ในการจัดวาง และความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าได้

  1. ระบบแรงดันไฟฟ้าที่ใช้เหมาะสมหรือไม่

    การใช้ห้องเย็นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกระบบแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสม หากเป็นห้องเย็นขนาดไม่ใหญ่มาก การใช้ระบบแรงดันไฟฟ้า 1 Phase หรือระบบแรงดันไฟฟ้าทั่วไปตามบ้านเรือน 220V ก็อาจจะเพียงพอ แต่ถ้าห้องเย็นสำเร็จรูปที่ใช้มีขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่เพื่อเก็บสินค้าหลายสิบตัน ก็แนะนำว่าควรจะมีการขอและติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่ ให้เป็นระบบแรงดันไฟฟ้า 3 Phase 380V ที่เหมาะสมกับการใช้ในบ้านขนาดใหญ่และการประกอบธุรกิจ เพราะจะทำให้แรงดันไฟฟ้ามีเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องไฟตกจนส่งผลกระทบกับการแช่สินค้านั่นเอง สิ่งที่คุณควรต้องให้ความสำคัญ ก็คือ หากรู้ว่าจำเป็นต้องใช้สินค้าในปริมาณที่มากและห้องเย็นก็มีขนาดใหญ่ ก็ไม่ควรฝืนใช้ระบบแรงดันไฟฟ้า 1 Phase แบบปกติทั่วไป เพราะถ้าฝืนใช้ไปเกิดแรงดันไฟฟ้าไม่พอก็จะทำให้เกิดไฟตกบ่อย นอกจากจะส่งผลกระทบต่อระบบทำความเย็นของห้องเย็นแล้ว ยังจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ มีอายุการใช้งานที่สั้นลงด้วย

    ทั้งหมดนี้คือ 5 สิ่งที่คุณควรต้องคำนึงและพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนกับห้องเย็นสำเร็จรูป หากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว การตัดสินใจของคุณก็จะไม่ผิดพลาดและทำให้คุณได้รับประโยชน์จากห้องเย็นได้อย่างเต็มที่