การเตรียมไฟใช้ห้องเย็น

เตรียมความพร้อมเรื่องระบบไฟฟ้าก่อนมีห้องเย็นสำเร็จรูป ต้องทำอย่างไรบ้าง

    ผู้ประกอบการหลาย ๆ ท่านอาจจะประเมินธุรกิจของตนเองแล้วพบว่า ควรจะต้องขยับขยายที่เก็บสินค้าจากตู้แช่ขึ้นมาเป็นห้องเย็นสำเร็จรูป แต่แน่นอนเลยว่าการจะติดตั้งวางระบบห้องเย็นสำหรับการทำธุรกิจนั้นมีหลายสิ่งที่จะต้องคิดวางแผนและเตรียมการ ตั้งแต่การเลือกประเภท การสำรวจราคาห้องเย็น ไปจนถึงเรื่องของระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมหากจะใช้ห้องเย็น ซึ่งเรื่องของระบบไฟฟ้าเป็นหนึ่งประเด็นที่ผู้ประกอบการควรจะต้องให้ความสำคัญเช่นกัน แล้วจะต้องเตรียมความพร้อมหรือทำอะไรบ้าง ลองมาดูรายละเอียดกันเลย

ก่อนทำห้องเย็นควรเรียนรู้เรื่องระบบไฟฟ้า

    ก่อนที่จะติดตั้งหรือเลือกห้องเย็นสำเร็จรูปมาใช้งาน สิ่งแรกที่ผู้ประกอบการควรเรียนรู้ทำความเข้าใจก่อนเลยก็คือ พื้นฐานเรื่องของระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าที่ใช้กันจะแยกออกเป็น 2 ระบบนั่นคือ ระบบไฟฟ้า 1 Phase (Single Phase) กับระบบไฟฟ้า 3 Phase (Three Phase)

  1. ระบบไฟฟ้า 1 Phase

    สำหรับระบบไฟฟ้า 1 Phase ก็คือระบบไฟฟ้าที่ใช้กับบ้านเรือนเคหสถานทั่วไป กำลังไฟจะอยู่ที่ 220V ความถี่ไฟฟ้าที่ 50Hz. สังเกตได้ว่าระบบไฟฟ้า 1 Phase สายไฟจะเป็นแบบ 2 เส้น แต่จะมีไฟเดินหรือกระแสไฟฟ้าเข้าอยู่ 1 เส้นที่เรียกว่า Current Line ส่วนอีก 1 เส้นนั้นจะเป็นสายที่ไม่มีกระแสไฟที่เรียกว่า Neutral Line แม้จะไม่มีกระแสไฟไหลผ่าน แต่เวลาใช้งานกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ระบบวงจรไฟฟ้าภายในจะต้องใช้สายทั้ง 2 เส้นคู่กันเพื่อให้ไฟฟ้าเดินได้อย่างครบวงจร นั่นจึงทำให้ระบบไฟฟ้าแบบนี้จำเป็นต้องสายไฟ 2 เส้นแม้จะมีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าเพียงเส้นเดียวก็ตาม

  1. ระบบไฟฟ้า 3 Phase

    ระบบไฟฟ้า 3 Phase เป็นระบบไฟฟ้าที่จะใช้กันในภาคอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์รวมไปถึงที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ กำลังไฟจะอยู่ที่ 380V ความถี่ไฟฟ้าที่ 50Hz. ระบบไฟฟ้าแบบนี้จะใช้สายไฟ 4 เส้น จะมีไฟฟ้าวิ่งเข้า 3 เส้น ส่วนเส้นที่ 4 จะเป็น Neutral Line คือ ไม่มีกระแสไฟไหลผ่าน จริง ๆ แล้วระบบไฟฟ้า 3 Phase นั้นสามารถนำมาใช้งานทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน แต่เนื่องจากระบบไฟฟ้าแบบนี้จำเป็นจะต้องผ่านกระบวนการขอติดตั้งไฟจากการไฟฟ้าซึ่งมีขั้นตอนซับซ้อนพอสมควร และยังต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขอติดตั้งด้วย อีกทั้งในแง่ของการนำมาใช้งานภายในบ้านเรือนจะต้องมีการแปลงระบบไฟฟ้า 3 Phase ให้เป็นระบบไฟฟ้า 1 Phase ก่อน จึงดูยุ่งยากซับซ้อนเกินไปสำหรับคนทั่วไปในการนำมาใช้ภายในบ้าน ด้วยเหตุนี้ทำให้ไม่นิยมนำไฟฟ้า 3 Phase มาใช้กับบ้านเรือนทั่วไปนั่นเอง

เรื่องของมิเตอร์ไฟฟ้าก็ต้องทำความเข้าใจ

    นอกจากเรื่องของระบบไฟฟ้าแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สัมพันธ์กันเสมอและแยกออกจากเรื่องระบบไฟฟ้าไม่ได้เลยก็คือ เรื่องของมิเตอร์ไฟฟ้า การจะติดตั้งห้องเย็นสำเร็จรูปจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้ไว้ด้วยเช่นกัน โดยปกติมิเตอร์ไฟที่จะขอการไฟฟ้ามาทำการติดตั้งจะมีขนาด 5(15)A ขนาด 15(45)A และ 30(100)A จริง ๆ แล้วขนาดมิเตอร์จะมีมากกว่านี้ แต่ที่ใช้กันโดยปกติก็จะมีอยู่ 3 ขนาดดังที่กล่าวมา

    สำหรับรหัสตัวเลขขนาดของมิเตอร์นั้น เลขที่อยู่นอกวงเล็บหมายถึงกระแสไฟฟ้าปกติที่จะปล่อยในระบบ ส่วนตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บหมายถึงกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่มิเตอร์จะรับได้ มิเตอร์สำหรับระบบไฟฟ้า 1 Phase ที่ใช้กันตามบ้านจะเป็นขนาด 5(15)A หรือ 15(45)A เพราะทำการขอได้ไม่ยากและราคามิเตอร์ไม่ได้สูง ส่วนถ้าเป็นระบบไฟฟ้า 3 Phase ขนาดมิเตอร์ก็จะมี 15(45)A และ 30(100)A

ทำห้องเย็นต้องวางแผนเรื่องไฟฟ้าอย่างไร

    เมื่อเข้าใจพื้นฐานเรื่องระบบไฟฟ้าและขนาดมิเตอร์แล้ว หากจะติดตั้งห้องเย็นสำเร็จรูป สิ่งที่คุณควรเตรียมความพร้อมก็คือ

  1. คาดการณ์การใช้ไฟฟ้าของตนเอง

    คุณต้องพิจารณาเบื้องต้นเลยว่า ธุรกิจของคุณน่าจะต้องมีปริมาณการใช้ไฟมากน้อยแค่ไหน ซึ่งก็วิเคราะห์ได้จากปริมาณสินค้า ขนาดของห้องเย็นสำเร็จรูป อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ร่วมด้วยมีอะไรบ้าง แต่ละชนิดมีการใช้กระแสไฟฟ้ามากน้อยเพียงใด และถ้ารวมทั้งหมดแล้วใช้กระแสไฟฟ้ามากน้อยขนาดไหน

  1. ตัดสินใจเลือกระบบไฟฟ้าที่เหมาะสม

    จากการคาดการณ์ในข้อที่ 1 จะทำให้คุณมองออกแล้วว่า คุณควรเลือกใช้ระบบไฟฟ้า 1 Phase หรือ 3 Phase แต่อยากจะเน้นย้ำว่า ถึงธุรกิจคุณอาจจะไม่ได้มีขนาดใหญ่หรือใช้ห้องเย็นขนาดใหญ่และการใช้ไฟ 1 Phase 220V ก็น่าจะเพียงพอ แต่ควรจะต้องมองในระยะยาวด้วยว่า กิจการจะขยายไปอีกหรือไม่ หากธุรกิจโตขึ้นต้องมีการขยับขยายแช่สินค้ามากขึ้นบางทีระบบไฟแบบ 1 Phase อาจไม่สอดคล้องกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าอีกต่อไป หากยังฝืนใช้ต่อไปก็อาจทำให้เกิดปัญหาไฟตกหรือไฟกระชากได้ หากเป็นไปได้เลือกใช้ระบบไฟฟ้า 3 Phase 380V ไปเลยก็จะมั่นใจได้มากกว่านั่นเอง

  1. เตรียมเรื่องขนาดมิเตอร์ให้เหมาะสม

    หลังจากเลือกระบบไฟฟ้าแล้วก็ต้องมาเตรียมตัดสินในใจเลือกขนาดมิเตอร์ หากจะให้แนะนำในกรณีที่เลือกระบบไฟฟ้า 3 Phase 380V ก็ให้ใช้มิเตอร์ขนาด 30(100)A ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กันกับไฟฟ้าระบบนี้

  1. เตรียมพร้อมเรื่องเบรกเกอร์

    นอกจากนั้นแล้วก็จะต้องเลือกเบรกเกอร์ที่จะใช้ร่วมกันให้เหมาะสมด้วย แนะนำว่าให้เลือกเป็นเบรกเกอร์ขนาด 20Aจากนั้นให้ช่างไฟหรือผู้เชี่ยวชาญช่วยเดินสายไฟแบบ VCT ให้เรียบร้อย การเตรียมเบรกเกอร์ไว้ให้พร้อมก็เป็นเตรียมพร้อมเรื่องระบบความปลอดภัย การหากกระแสไฟฟ้าเกิดลัดวงจรเบรกเกอร์จะได้ทำงานตัดระบบเพื่อความปลอดภัยได้นั่นเอง

    ทั้งหมดนี้เป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมเรื่องระบบไฟฟ้าก่อนมีห้องเย็นสำเร็จรูป รู้แบบนี้แล้วก็ลองนำไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณกันได้เลย